• slide10
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8
  • slide9
PDF Drukuj Email

Bezpieczeństwo na lodzie

Podczas ferii dzieci chętnie bawią się na lodowiskach i ślizgawkach. Dodatnia temperatura sprawia, że warstwa lodu staje się niebezpiecznie cienka i łatwo o nieszczęście. Przypominamy podstawowe zasady bezpiecznej zabawy na lodzie.

• Należy przestrzec dzieci, aby bez opieki dorosłych nie wchodziły na zamarznięte rzeki,
sadzawki, stawy i jeziora. Także pokrywa lodowa przysypana śniegiem jest bardzo
zdradliwa, ponieważ pod warstwą śniegu nie widać przerębli.

• Jeśli dzieci mają się bawić na lodzie pokrywającym zbiornik wody, to powinni go wcześniej
sprawdzić osoby dorosłe - lód musi mieć co najmniej 10 cm grubości i nie powinno być na
nim przerębli. Także temperatura otoczenia musi być ujemna.

• Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody,
mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy.
Należy też unikać miejsc zacienionych, gdzie przez pokrywę lodową widać płynącą wodę.

• Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą przebywać w pewnej odległości
od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód,
jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy).


• Bawiąc się na lodzie nie należy trzymać rąk w kieszeniach – w razie wpadnięcia do wody
łatwiej wydostaniemy się na powierzchnię.

• Jeśli usłyszymy trzeszczenie lodu, nie zatrzymujmy się, ale natychmiast zawróćmy
w kierunku brzegu.

Co robić, jeśli pod kimś załamie się lód:

• W przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy.
Najlepiej położyć się płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce i starać się wpełznąć na lód.
Starajmy się poruszać w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie.

• Kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku, ponieważ pod nami również
może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej,
ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod
ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego.

• Jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na
odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec.


• Jeśli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast
poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej.


• Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem,
kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby
zapobiec dalszej utracie ciepła. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą
wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny.

• W miarę możliwości należy podać poszkodowanemu słodkie i ciepłe (ale nie gorące) płyny
do picia. Osobę poszkodowaną powinien także obejrzeć lekarz

 

Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w LIPNIE
ul. Sportowa 16A  tel. (54) 288 65 62
87-600 Lipno        fax (54) 288 65 77

Dodatkowe informacje

    Komendant Powiatowy
PSP w Lipnie w sprawie
skarg i wniosków
przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godz. 10-14


Copyright © KP PSP Lipno