Drukuj

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
w powiecie lipnowskim:


OSP Bobrowniki
OSP Chlebowo
OSP Dobrzyń nad Wisłą
OSP Kikół
OSP Mokowo
OSP Radomice
OSP Skępe
OSP Tłuchowo
OSP Wielgie
OSP Chrostkowo
OSP Lipno
OSP Wioska
OSP Łochocin
OSP Zaduszniki