• slide10
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8
  • slide9
PDF Drukuj Email

Uwaga użytkownicy urządzeń gazowych! Wszelkie zagrożenia, mogące powstać przy użytkowaniu gazu są wynikiem przede wszystkim braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. Ważne, by nie dopuszczać do ich uszkodzeń mechanicznych i korozji. Ponadto:
wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym. Pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu.
włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane. Kontroli nie wymagają te odbiorniki, których konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru.
nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych. W prawidłowo działających urządzeniach gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO). Ponadto nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia.
nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową. Grozi to poważnym zatruciem organizmu, zaś nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe wyposażone w katalizatory mogą być używane w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40m2, w których ludzie nie przebywają na stałe.
nie należy ustawiać gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek itp.). Zachowaj odległość minimum 0,6m.
do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan ). Warunkiem jest jednak instalowanie w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych , o zawartości gazu do 11kg każda.
nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu. Przechowywanie butli np. w piwnicach i na klatkach schodowych, może powodować, że gaz propan-butan jako cięższy od powietrza zalegać będzie w pomieszczeniu grożąc wybuchem.
nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych w instalacje gazu ziemnego.
właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej, a także sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
pobrane ze strony KM PSP w Toruniu
 

Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w LIPNIE
ul. Sportowa 16A  tel. (54) 288 65 62
87-600 Lipno        fax (54) 288 65 77

Dodatkowe informacje

    Komendant Powiatowy
PSP w Lipnie w sprawie
skarg i wniosków
przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godz. 10-14


Copyright © KP PSP Lipno