• slide10
  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8
  • slide9
PDF Drukuj Email


Zatrucia tlenkiem węgla:

W czasie trwania okresu grzewczego nasilają się również przypadki zatrucia tlenkiem węgla – CZADEM. Czad znany jest człowiekowi jako jedna z najgroźniejszych trucizn. Ten bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku gaz jest przyczyną śmierci nie tylko samobójców ale też przypadkowych ludzi – w Polsce notuje się około 1400 zatruć rocznie! Ze względu na sposób działania czadu na ludzki organizm, gaz ten nazywany jest też cichym zabójcą.
Jest nieco lżejszy od powietrza, a to powoduje, że łatwo przenika przez ściany, stropy i warstwy ziemi.
Do organizmu czad wchłania się podczas oddychania, w płucach wiąże się z hemoglobiną, a ta jako karboksyhemoglobina ma uniemożliwiony transport tlenu, w skutek czego komórki, a w konsekwencji cały organizm staje się niedotleniony.
Należy wiedzieć, że tlenek węgla przy określonym stężeniu może być wybuchowy.


Do zaczadzenia w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w okresach zimowych, dochodzi na skutek tego, że wielu użytkowników mieszkań uszczelnia okna, drzwi przed zimnem, w ten sposób ograniczając wymianę powietrza - i do spalania paliwa nie dostarcza dostatecznej ilości tlenu. To jest przyczyną nie pełnego spalania paliwa w urządzeniach grzewczych, przez co właśnie powstaje tlenek węgla.
W wielu przypadkach dochodzi również do zaburzenia ciągu w przewodach kominowych i czad wydostaje się do przestrzeni mieszkalnej, zagrażając zdrowiu i życiu mieszkańców.Co robić, aby uniknąć sytuacji stwarzającej zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla w budynku?

Nie stosować do ogrzewania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie, gazowych, przenośnych urządzeń promiennikowych,
Nie ogrzewać pomieszczeń za pomocą kuchni gazowych,
W pomieszczeniach, gdzie występuje spalanie paliwa należy zapewnić skuteczną wentylację,
Nie zatykać kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienek oraz od przewodów wentylacyjnych,
Wszelkie prace naprawcze, przeróbki, konserwacje zlecać osobom uprawnionym,
Nie pozostawiać bez dozoru potraw na włączonej kuchence, w piekarniku,
Kupować nowoczesne i bezpieczne urządzenia, posiadające atesty, wyposażone w automatyczne czujniki zabezpieczające przed zanikiem ciągu, czy nieuzasadnionym wypływem paliwa,
Wyposażać mieszkanie w gaśnice proszkowe, samoczynne bateryjne czujniki dymu i tlenku węgla oraz gazu.

pobrane ze strony KM PSP w Toruniu
 

Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w LIPNIE
ul. Sportowa 16A  tel. (54) 288 65 62
87-600 Lipno        fax (54) 288 65 77

Dodatkowe informacje

    Komendant Powiatowy
PSP w Lipnie w sprawie
skarg i wniosków
przyjmuje interesantów
w każdy wtorek w godz. 10-14


Copyright © KP PSP Lipno